İskele 13

April 2014
3rd class / 6th term

“Kentlerde ve Yapılarda Alüminyum” Öğrenci Proje Yarışması 2014
 

with Erenalp Saltık

İSTANBULUN İSKELELERİ

Çok katmanlı toplu taşıma ağlarının üst üste bindiği metropolitan kent konumunda olan İstanbul’un, iki yakasının birbirine oldukça yakın oluşu şehir içi deniz ulaşım hatlarını yoğunlaştırmaktadır. Tarihi boyunca çağının önde gelen mimari kimliğini barındıran İstanbul İskeleleri, tüm bu süreç boyunca sosyal olaylar, belediyelerin kentsel planlamaları, yangınlar ve yolcu yoğunluğu değişimi gibi nedenlerden dolayı oldukça yıpranmıştır. Bazı iskeleler işlevini tamamen yitirip fonksiyon değişikliğine uğrarken, bazıları bulunduğu bölgedeki diğer alt küme iskelerden dolayı önemsiz hale gelmiştir. Bunlara en çarpıcı örnekler olarak Kadıköy’de bulunan Haydarpaşa İskelesi üzerinde yapılan olası projeler, yine Kadıköy’deki şu anki fonksiyonu restoran olan ve üzerinden tüm hatların kaldırıldığı Moda İskelesi veya Beşiktaş’ta bulunan yolcularının çoğunu etrafındaki daha küçük iskelelere paylaştırmış ve bu yüzden kıyıdaki ağırlığını yitirmiş masif bir kütle olarak kalan Beşiktaş-Üsküdar İskelesi  gösterilebilir.

NEDEN TAŞINABİLİRLİK?

Sık sık işlev ve lokasyon değiştiren vapur iskeleleri günümüz mobilite kavramının incelenmesi ve uygulanması için çok iyi birer örnektir. Çağımızın hızlı ve esnek yaşam koşullarında , üstelik İstanbul gibi politik ve sosyal değişkenlerden kolay etkilenen bir şehirde iskelelerin taşınabilir olması, bu tip kentsel ihtiyaçlara cevap verir.

NEDEN ALÜMİNYUM?

Alüminyumun en bilinen özelliği olan hafifliği sayesinde taşınabilirlik konseptine uygun olmasının yanısıra, dayanımı yüksek (özellikle alaşımlarında), steril, sağlıklı ve geri dönüşümlü malzeme oluşu kamusal alanlarda kullanımına teşvik eder niteliktedir. Ayrıca üstün korozyon dayanımı sayesinde suyla temasında sorun çıkarmayan malzemedir.

NEDEN HONEYCOMB?

Honeycomb panel sisteminin geometrik özelliğinden dolayı mukavemeti çok yüksektir. Uzun yıllardır gemicilik, havacılık ve uzay sistemleri gibi sektörlerde kullanılmakta olan honeycomb panel sistemi, son yıllarda maliyetlerin düşmesi ve teknolojideki gelişmeler sayesinde mimari projelere entegre olmaya başlamıştır. Panellerin kendi kendini taşıyabilmesi sayesinde ekstra strüktür elemanlarına ihtiyaç ortadan kalkar. Boşluklu yapısından dolayı ses ve ısı yalıtımı katsayısı yüksektir. Aynı zamanda esnektir, bükülebilir. Ayrıca metrekaresi 6 kilograma kadar düşebilen bu malzeme, bulon ve vidalarla montajlandığı için çok rahat sökülüp taşınabilir.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s